Uit een studie van Simon Kucher (2014) onder 1.600 managers blijkt dat nog steeds 72% van de nieuwe producten floppen! De beoogde prijspunten en marges van deze producten kunnen niet worden gerealiseerd.

Het niet aanslaan van het product blijkt in veel gevallen te liggen aan het –te laat– betrekken van marketing in het ontwikkeltraject. Er wordt te weinig, of helemaal niet, geïnvesteerd in het definiëren van de waardeproposities tijdens het begin van het innovatietraject. Hierdoor worden onnodig grote risico’s genomen.

Het ontwikkelen van waardeproposities is van cruciaal belang bij aanvang van innovatietrajecten.

Waardeproposities zijn dé referentie voor alle beslissingen omtrent de functionaliteit, de kostprijs en leverdatum gedurende het ontwikkeltraject. Leveren we nog steeds de geplande klantwaarde, zijn we nog steeds onderscheidend in de markt en zijn de kost- en verkoopprijs nog steeds on target?

De innovatieboog helpt bij de succesvolle introductie van nieuwe producten en diensten.

De innovatieboog is opgedeeld in 7 stappen, waardoor een focus kan plaatsvinden op datgene wat in die stap gedaan moet worden.

rsz_nbf_innovatieboog_businessmodel_compleet

Stap 1: Analyse van de huidige situatie. Wat zijn de sterktes en zwaktes, waar ligt het groei-potentieel?

Stap 2: Begrijpen van de doelmarkt. Welke klanten, welke segmenten, welke problemen? Hoe worden deze problemen vandaag opgelost?
Wat zijn concurrerende oplossingen voor dit probleem?

Stap 3: Creëren en valideren van de waardeproposities. Indien nodig het inzetten van een innovatietraject. Welke functionaliteit biedt welke waarde? Wat worden de USP’s en prijzen?

Stap 4: Kwantificeren van de afzet. Wat wordt het business- en distributiemodel en welke kosten brengt dit met zich mee? Informatie samenbrengen in businessplan voor omzet- en winstprognose.

Stap 5: Ontwikkeling van het product of dienst. Alle ontwerpbeslissingen afwegen tegen de waardeproposities.

Stap 6: Uitwerken van de waardeproposities per
lokale markt en verkoopkanaal. Uitrol van het introductieprogramma.

Stap 7: Monitoring verkoopperformance en bijsturen waar nodig. Leveren we de waarde zoals gepland? Hoe staat het met de klanttevredenheid?

De belangrijk rol van waardeproposities zien we op meerdere plaatsen terug: vanaf de aanvang van het innovatie-traject tot en met het gelanceerde product.

Wilt u uw waardeproposities eens tegen het licht houden?

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.

Bedankt voor het delen op sociale media!