Innovatie is belangrijke manier voor het realiseren van nieuwe business. De VOORT innovatiemethode is één van de mogelijke tools in de Conceptfase van de Innovatieboog.

VOORT staat voor een innovatiereis in 5 stappen:

  1. Vertrekken
  2. Ontdekken
  3. Ontwikkelen
  4. Reflecteren
  5. Terugkeren

Meer dan 35 organisaties hebben met succes gebruik gemaakt van de VOORT-innovatiemethode.

In tegenstelling tot losse brainstorms of het uitbesteden van innovatieve ideeën leidt de VOORT innovatiemethode tot concrete nieuwe concepten die aantrekkelijk zijn voor klanten, omdat de ideeën bij klanten zijn getoetst en zijn uitgewerkt tot mini new business cases. De innovatieve concepten hebben een groot intern draagvlak omdat medewerkers zelf de nieuwe concepten hebben bedacht en uitgewerkt en de beslissers nauw in het proces zijn betrokken.

VOORT maakt organisaties innovatief. Bestuurders en managers in organisaties die willen innoveren, bedenken met een eigen team en de VOORT innovatiemethode in vijftien weken vier innovatieve producten of diensten.

Stap 1 – Vertrekken

Maak een vliegende start met innovatie!

Wij kunnen u begeleiden bij het gehele proces van innovatie naar nieuwe business. Neem contact op: info@newbusinessfactory.nl.