Berichten

Op 8 juni 2012 werd het rapport “De Staat van Nederland innovatieland gepresenteerd (Den Haag Centrum voor Strategische Studies). Het rapport is het resultaat van een uitgebreide studie waarbij de investeringen in R&D en innovatie van Nederland vergeleken worden met andere landen.

De conclusie is dat Nederland een middenmoter is en innovatievolger.  Op de kennis en innovatie indicatoren scoort Nederland redelijk tot goed maar zeker niet excellent.  De investeringen in R&D en innovatie dalen in vergelijking met andere landen.  Nederland zakt langzaam weg als innovatieland. Nederland mist de schaalvoordelen die landen als China en de USA hebben.

 

Het goed leesbare en degelijke rapport gaat ervanuit dat research & innovatie en economische performance aan elkaar gekoppeld zijn. Het is volgens ons echter een misvatting dat de research kwantiteit de graadmeter is voor succes.

Wij missen de belangrijke stappen van marktbehoefte tot product lancering, waarin de discipline marketing cruciaal is. Door de marktbehoefte goed in beeld te brengen kan veel geld in R&D bespaard worden. Vervolgens zullen er ideeën gegenereerd en geselecteerd moeten worden. En tot slot, als het product verkeerd in de markt gezet wordt levert alle R&D inspanningen nauwelijks wat op.

 

Interessant? Blijf op de hoogte
New business factory: business development & innovatiesupport.

Starten bij uw klant – customer driven innovation

Waarom zijn sommige producten succesvoller dan andere? Volgens een recente publicatie van Anthony W. Ulwick (Harvard Business Review, april 2011) is één van de belangrijkste oorzaken van commerciële mislukkingen nog steeds : “het niet aansluiten van het product bij de doelgroep”. Eén van de lastigste onderdelen in het productontwikkelproces is het zogenaamde “fuzzy front-end”. Welke waardepropositie sluit optimaal aan bij de klantbehoefte?

Customer driven innovation
Het is dus niet vreemd dat er veel aandacht is voor customer driven innovation. Het betrekken van klanten bij het definiëren van nieuwe producten of diensten, is een must om de succeskans te vergroten. Deze stap vraagt echter om specifieke kennis en vaardigheden, of zoals Henry Ford lang geleden reeds opmerkte: “If I had asked people what they wanted, they would have said: faster horses”.

Volgens Ulwick: “Turn customer Input into Innovation”; het subtiele maar cruciale verschil tussen:

  • wat een klant wil.
  • wat een klant zou willen dat het product voor hem of haar zou doen.

In het eerste geval krijgt u wat klanten kunnen bedenken in termen van producten, features en services. Klanten kunnen zich echter slechts een beperkte voorstelling maken van de mogelijkheden van nieuwe technologieën, materialen, etc. omdat ze daar geen weet van hebben. De antwoorden zullen zich vaak beperken tot mogelijkheden die concurrerende producten bieden; of kleine verbeteringen ten opzichte van het bestaande product.

In het tweede geval vragen we specifiek naar het gewenste eindresultaat, niet de gewenste oplossing. Het zich voorstellen van een oplossing valt binnen het domein van de specialisten zoals R&D. Deze manier van informatie verzamelen geeft een zeer duidelijke richting aan innovatie. Technische vernieuwingen zullen nu altijd gericht zijn op het bereiken van de doelstellingen van de klant.

Interesse? Wij zijn gespecialiseerd in het definiëren van markten, het identificeren van klantbehoeftes en de vertaling hiervan naar winstgevende producten en diensten.

Interessant? Blijf op de hoogte van onze updates: Meld je aan
New business factory: business development & innovatiesupport.