Nederland innovatieland

Op 8 juni 2012 werd het rapport “De Staat van Nederland innovatieland gepresenteerd (Den Haag Centrum voor Strategische Studies). Het rapport is het resultaat van een uitgebreide studie waarbij de investeringen in R&D en innovatie van Nederland vergeleken worden met andere landen.

De conclusie is dat Nederland een middenmoter is en innovatievolger.  Op de kennis en innovatie indicatoren scoort Nederland redelijk tot goed maar zeker niet excellent.  De investeringen in R&D en innovatie dalen in vergelijking met andere landen.  Nederland zakt langzaam weg als innovatieland. Nederland mist de schaalvoordelen die landen als China en de USA hebben.

 

Het goed leesbare en degelijke rapport gaat ervanuit dat research & innovatie en economische performance aan elkaar gekoppeld zijn. Het is volgens ons echter een misvatting dat de research kwantiteit de graadmeter is voor succes.

Wij missen de belangrijke stappen van marktbehoefte tot product lancering, waarin de discipline marketing cruciaal is. Door de marktbehoefte goed in beeld te brengen kan veel geld in R&D bespaard worden. Vervolgens zullen er ideeën gegenereerd en geselecteerd moeten worden. En tot slot, als het product verkeerd in de markt gezet wordt levert alle R&D inspanningen nauwelijks wat op.

 

Interessant? Blijf op de hoogte
New business factory: business development & innovatiesupport.