De innovatieboog

Een visueel model: in 7 stappen naar nieuwe omzet.

1. Analyse huidige situatie

Wat zijn de business drivers in uw markt?

Activiteiten

Het vertrekpunt is een analyse van de huidige situatie. Hierbij kijken we naar de kerncompetenties, het businessmodel en de productportfolio. Wat zijn de sterktes en zwaktes en bieden de huidige markten nog voldoende groeimogelijkheden?

2. Klant & Markt

Klant
behoeftes

Activiteiten

In deze stap onderzoeken we de markt, de concurrentie en de behoeften van eindgebruikers. Door het maken van een actuele marktsegmentatie krijgen we inzicht in nieuwe kansen voor de verschillende doelgroepen.

Voorbeelden

Case SWOT analyse.

3. Conceptfase

Waarde
propositie

Activiteiten

Met de kennis uit de vorige stap gaan we op zoek naar nieuwe (of vernieuwde) product- en dienstenconcepten. Met welke functionaliteit bieden we welke waarde? Wat worden de Unique Selling Points (USP’s) en prijzen?

4. Businessmodel

Validatie

Activiteiten

In deze stap verifiëren we de nieuwe proposities met de klant en bepalen we alle input voor het business plan. Wat wordt het businessmodel? Hoeveel kunnen we via welke kanalen afzetten? Samen met de kostendoelstellingen is nu het businessplan compleet.

Voorbeelden

> Case Taxicab.

5. Ontwikkelen & testen

Haalbaarheid & Validatie

Activiteiten

In deze fase vind de productontwikkeling plaats. De ontwikkeling start na het valideren van de technische en commerciële haalbaarheid (kosten, time-to-market). Ontwerpbeslissingen worden continue getoetst aan de propositie. Ook wordt nu het marktintroductieplan gemaakt en de logistieke keten voorbereid.

Voorbeelden

Een liter licht.

6. Lancering

Marktintroductie

Activiteiten

Uitwerken van de proposities per lokale markt (situaties kunnen verschillen) en het inrichten van het online verkoopkanaal. Ontwikkeling van de marketingboodschappen en materialen. Trainen van de verkoop- en serviceteams. Marketingcommunicatie via de relevante kanalen. Eerste klantorders!

Voorbeelden

> Online configurator.

7. Lifecycle management

Feedback & Optimalisatie

Activiteiten

Denk hierbij aan het vinden van nieuwe distributiekanalen en afzetmarkten. Het is belangrijk om het product gedurende de levensloop aantrekkelijk en winstgevend te houden. Dus actief monitoren van de concurrerende oplossingen en het verzamelen van klantfeedback.