Case: Meer omzet bij bestaande klanten

De situatie

Een internationale fabrikant van machines voor de food-industrie wil de omzet verhogen. Zijn er mogelijkheden voor meer omzet uit bestaande business?  Zijn er mogelijkheden voor omzetgroei  in de “Field Service Engineering” activiteiten.

Aanpak

Analyse KPI’s en business drivers.
Maken van Business Case.
“Mindset verandering” medewerkers.

Resultaat

Hogere bezettingsgraad  door inzet service contracten. Significant hogere omzet onderdelen door transformatie van service- naar tevens verkoopgericht.

 Interessant? Blijf op de hoogte
New business factory: business development & innovatiesupport.