Starten bij uw klant – customer driven innovation

Waarom zijn sommige producten succesvoller dan andere? Volgens een recente publicatie van Anthony W. Ulwick (Harvard Business Review, april 2011) is één van de belangrijkste oorzaken van commerciële mislukkingen nog steeds : “het niet aansluiten van het product bij de doelgroep”. Eén van de lastigste onderdelen in het productontwikkelproces is het zogenaamde “fuzzy front-end”. Welke waardepropositie sluit optimaal aan bij de klantbehoefte?

Customer driven innovation
Het is dus niet vreemd dat er veel aandacht is voor customer driven innovation. Het betrekken van klanten bij het definiëren van nieuwe producten of diensten, is een must om de succeskans te vergroten. Deze stap vraagt echter om specifieke kennis en vaardigheden, of zoals Henry Ford lang geleden reeds opmerkte: “If I had asked people what they wanted, they would have said: faster horses”.

Volgens Ulwick: “Turn customer Input into Innovation”; het subtiele maar cruciale verschil tussen:

  • wat een klant wil.
  • wat een klant zou willen dat het product voor hem of haar zou doen.

In het eerste geval krijgt u wat klanten kunnen bedenken in termen van producten, features en services. Klanten kunnen zich echter slechts een beperkte voorstelling maken van de mogelijkheden van nieuwe technologieën, materialen, etc. omdat ze daar geen weet van hebben. De antwoorden zullen zich vaak beperken tot mogelijkheden die concurrerende producten bieden; of kleine verbeteringen ten opzichte van het bestaande product.

In het tweede geval vragen we specifiek naar het gewenste eindresultaat, niet de gewenste oplossing. Het zich voorstellen van een oplossing valt binnen het domein van de specialisten zoals R&D. Deze manier van informatie verzamelen geeft een zeer duidelijke richting aan innovatie. Technische vernieuwingen zullen nu altijd gericht zijn op het bereiken van de doelstellingen van de klant.

Interesse? Wij zijn gespecialiseerd in het definiëren van markten, het identificeren van klantbehoeftes en de vertaling hiervan naar winstgevende producten en diensten.

Interessant? Blijf op de hoogte van onze updates: Meld je aan
New business factory: business development & innovatiesupport.