De situatie:

Oval Products Ltd. (UK) heeft in Engeland met succes strooizout in ‘doseerverpakking’ op de markt gebracht. Nu is er interesse voor de overstap naar het ‘vast land’.

Opdracht:

Onderzoek het marktpotentieel voor Ezi-Melt in de Benelux en Duitsland.

 • Opzetten distributie netwerk.

Aanpak:

Middels marktanalyse zijn de mogelijke distributiekanalen in kaart gebracht:

 • supermarktketens
 • doe-het-zelf
 • tuincentra
 • petrol & gerelateerd
 • retail

Actief benaderen potentiële klanten c.q. distributeurs.

Resultaat:

Distributie netwerk voor marktintroductie in Benelux en Duitsland.
Eerste export leveringen hebben inmiddels plaatsgevonden.

Meer info: www.ovalproducts.com

Interessant? Blijf op de hoogte 
New business factory: business development & innovatie support.

Op 8 juni 2012 werd het rapport “De Staat van Nederland innovatieland gepresenteerd (Den Haag Centrum voor Strategische Studies). Het rapport is het resultaat van een uitgebreide studie waarbij de investeringen in R&D en innovatie van Nederland vergeleken worden met andere landen.

De conclusie is dat Nederland een middenmoter is en innovatievolger.  Op de kennis en innovatie indicatoren scoort Nederland redelijk tot goed maar zeker niet excellent.  De investeringen in R&D en innovatie dalen in vergelijking met andere landen.  Nederland zakt langzaam weg als innovatieland. Nederland mist de schaalvoordelen die landen als China en de USA hebben.

 

Het goed leesbare en degelijke rapport gaat ervanuit dat research & innovatie en economische performance aan elkaar gekoppeld zijn. Het is volgens ons echter een misvatting dat de research kwantiteit de graadmeter is voor succes.

Wij missen de belangrijke stappen van marktbehoefte tot product lancering, waarin de discipline marketing cruciaal is. Door de marktbehoefte goed in beeld te brengen kan veel geld in R&D bespaard worden. Vervolgens zullen er ideeën gegenereerd en geselecteerd moeten worden. En tot slot, als het product verkeerd in de markt gezet wordt levert alle R&D inspanningen nauwelijks wat op.

 

Interessant? Blijf op de hoogte
New business factory: business development & innovatiesupport.

Megachange. The world in 2050

Het voorspellen van de nabije toekomst kost doorgaans al de nodige hoofdbrekens, laat staan het beschrijven van de toekomst in 2050. Toch is dit op een heel aardige wijze getracht in het boek “Megachange. The World in 2050”. Uiteraard is dit interessante materie voor eenieder die zich bezig houdt met strategie en business development. Maar heeft het zin om zover vooruit te kijken? Ja, beargumenteren de schrijvers: het is beter om enig licht in de duisternis voor ons te schijnen, dan om alles maar in het donker te laten. Zelfs al zou het beeld bijgesteld moeten worden.

Het boek wordt uitgegeven door The Economist en brengt een grote hoeveelheid informatie op basis van historie en belangrijke trends. Het boek bevat een verzameling van 20 artikelen verdeeld over 4 categorieën: Mensen – Planeet – Economie – Kennis.

Elke categorie beschrijft een verwachte situatie in 2050.
Een greep uit de beschrijvingen:

 • De wereldpopulatie zal naar verwachting groeien van 7 naar 9 miljard in 2050 en vervolgens stabiliseren.
 • De landbouw zal voldoende voedsel kunnen produceren, dankzij een verdergaande efficiency.
 • De opwarming van de aarde is nog steeds een complex probleem, zowel politiek als qua oplossingen. Het vergt nog veel innovatie op het gebied van duurzame producten en energie.

Groei van het Verre Oosten

De rode draad in het boek is echter de enorme groei van het Verre Oosten, in het bijzonder China. Vandaag wordt het land gekarakteriseerd als werkplaats van de wereld, met een grote scheiding tussen arm en rijk. Dit zal echter snel veranderen, door opkomst van de middenklasse, innovatie op vele terreinen en een zeer grote lokale afzetmarkt. Echter ook China zal uiteindelijk een situatie bereiken van een “middeninkomen” land, vergrijzing en daarmee afnemende groeicijfers.

Voorlopig gaat men er echter vanuit dat het Verre Oosten in 2050 meer dan de helft van de wereldeconomie voor zijn rekening neemt, wat ook betekent dat de machtsverhoudingen in de wereld sterk zullen verschuiven. Er wordt aangenomen dat de VS nog het enige huidige land is wat deel zal uitmaken van de nieuwe G7…

Ook op het gebied van technologie en wetenschap liggen er nog belangrijke ontwikkelingen in het verschiet:

 • Intelligentere producten dankzij meer en nieuwe sensoren.
 • Fabricage door materiaaltoevoeging in plaats van -verwijdering: 3D printen.
 • Nieuwe toepassingen op basis van biologische systemen, dankzij nieuwe fundamentele kennisontwikkeling op dit terrein.

Als we de informatie uit dit boek ter harte nemen, wat betekent dit voor uw (toekomstige) producten en diensten? Zijn vele Westerse ondernemingen voorbestemd om outlets van Chinese producenten te worden? Welke kansen bieden deze ontwikkelingen?

Hoewel er geen universele antwoorden zijn op deze vragen, zullen een aantal elementen van groot belang blijven:

 • Producten, diensten en een business model die perfect aansluiten op de behoefte van uw klanten
 • Uitstekende klanttevredenheid
 • Diepgaande kennis van de klantbehoefte nu en in de toekomst

Referentie:
Megachange. The World in 2050; The Economist in association with Profile Books Ltd. Edited by DanieI Franklin with John Andrews; ISBN: 978 1 84668 563 7

 

We blijven u graag van dienst bij het monitoren, vinden en implementeren van uw meest succesrijke business opportunities!

Interessant? Blijf op de hoogte van onze updates.
Meld je aan